Issue 37: 24 Aug 2017

/Issue 37: 24 Aug 2017

The Woman Candidate

By | 2017-08-24T08:38:42-07:00 August 24th, 2017|Categories: Issue 37: 24 Aug 2017|Tags: , , , |

By Caralyn Davis   “You crave power,” they said. “Everyone who runs for president craves power. You need power to get things done,” the woman candidate said. “The question is: What will each of us do with that power?” “Women shouldn’t want that much power. You’re corrupt,” they said. “Look, here’s an article from a website our [...]

Boy Bye

By | 2017-08-22T12:50:31-07:00 August 24th, 2017|Categories: Issue 37: 24 Aug 2017|Tags: , , |

  Boy Bye By Lauren Marie Scovel Lauren Marie Scovel is a Boston-based bookseller and editorial assistant. She graduated from Emerson College with degrees in Writing, Literature, Publishing and Theatre Studies. This photograph was taken with a Promaster 2500PK Super film camera at the Women's March in Washington D.C.

İblis döl salıbdı, Şeytan bələkdə / The devil gave birth, and now Satan is in diapers

By | 2017-08-22T12:51:05-07:00 August 24th, 2017|Categories: Issue 37: 24 Aug 2017|Tags: , , , |

By Mirza Sakit İblis döl salıbdı, Şeytan bələkdə, Şərlənən məmləkət yıxılmaqdadı Altun qolbağılar əyri biləkdə, Düz bilək qandalda sıxılmaqdadı Abır da gözləyib çəkdin pərdəni, Halal buğda əkdin, indi ver dəni Oğrunun əliylə "Şöhrət" ordeni, Namərd yaxasına taxılmaqdadı Dədəsin gizlədən buzda xəlvəti, Sən də gözləyirsən ondan mürvəti Tanrının verdiyi Xalqın sərvəti, Sırtılmış üzlərə yaxılmaqdadı Mirzə söylədikcə dürüst [...]